Teambuilding

Čo robí firmu úspešnou? V dnešnej dobe sa často menia podmienky na trhu a konkurencia rastie veľmi rýchlo. Jednou z ciest, ako dosiahnúť úspech firmy, je neustále doplňovanie nových informácií, sledovanie nových trendov,  ako aj permanentné vzdelávanie pracovníkov.  O význame  vzdelávania pracovníkov dnes už hádam nikto nepochybuje.  Aj keď mnohí význam rozvoja svojich pracovníkov nepodceňujú, často  nemajú dostatok nových informácií o nových a často podstatne efektívnejších metódach. Jednou z takýchto metód vzdelávania je práve outdoor tréning.   Programy outdoor  tréningu sú aktivity organizované v prírode založené na teórii   učenia zážitkom, vlastnou praktickou  skúsenosťou.  Kladenie   dôrazu na odbúravanie duševných a telesných bariér umožňuje rozvoj emocionálnej tvorivosti, otvára cestu k ľudským rezervám, učí prekonávať prekážky a riešiť problémy netradičnou cestou.

Objednať

Každý deň v horách!